İnsan Kaynakları Yönetimi

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

MÜKEMMEL KURULUŞLAR

Politika ve stratejilerini, hedef ve planlarını yaşama geçirebilmeleri için bugün ve gelecekteki çalışanların niteliklerini belirler ve paydaşlarca anlaşılmalarını sağlarlar.

Kişisel gelişim;
Bireylerin kendi potansiyellerinin tümünün farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde, desteklenir ve teşvik edilir.

Aydınların bilgi birikimi seviyesi, kuruluşun çıkarına kullanılabilmelidir.

İnsan Kaynakları Yönetiminde var olan elamanın yeteneklerini değerlendirmek ve planlamak İ.K.Y.  diye tanımlanmalıdır. Bu tanım çerçevesinde beklenen yetenekleri belirlemek elbette kuruma, çevreye ve zamana göre farklılık göstermekle beraber;

1. İşin ihtiyaca uygunluğunu belirleme yeteneği,
2. İşin politikalara uygunluğunu belirleme yeteneği,
3. Strateji geliştirme yeteneği 
4. Hedef ve veri oluşturabilme yeteneği,
5. Süreçte alternatif stratejiler yaratıcılığına sahip olma yeteneği,
6. Eğitim işinin sanatsal bir yaratıcılık becerisini (creative yetenek) sürekli canlı tutabilme ve geliştirme yeteneği, 
7. Öğrenen organizasyon oluşturma yeteneği,
8. Kriz, çatışma, stres, zaman yönetimi, liderlik yetenekleri,
9. Bireysel dönüşüm ve iletişim gelişim yeteneği geliştirebilmeyi en üst düzeyde planlama olarak İ.K.Y.  tanımlayabiliriz.

Hazırlayan, Düzenleyen ve Sunan: Çetin ERTURAN

İnsan Kaynakları Sunusunu İzlemek İçin Lütfen Tıklayınız...