Örnek Okul

Örnek Okul

EN İYİ OKUL OLMAK...

Okulumuz 1998 yılında TKY uygulamalarına başlamıştır. Buna bağlı olarak öğrenci merkezli eğitim uygulamaktadır. Örneğin; ders müfredatları öğrencilerin ilgisine göre düzenlemektedir.
Öğrenci ve velilerle “nasıl bir okul istersiniz” konusunda beyin fırtınaları, öğrencilerle ders anlatım teknikleri konusunda öneri toplantıları, öğrencilerle seçmeli ders belirleme anketleri, sektöre “nasıl bir eleman istiyorsunuz” anketleri yapılarak tüm paydaşların analizi yapılmakta, istek ve önerileri alınarak okulla ilgili düzenlemeler ve çalışmalar yapılmaktadır. Yani karardan etkilenenlerin tümü karara katılmaktadır.


Okulumuzda bilgiden bilgi üreten yargılayan ve sorgulayan ezbersiz eğitim anlayışının bir parçası olan açık sınav uygulaması vardır. 5 yıldan beri yönetici ve öğretmenler hakkında periyodik olarak öğrenciler, veliler ve meslektaşları tarafından performans değerlendirme yapılmaktadır. Öğrenciler öğretmelerine bu değerlendirmeler sonucu karneler vermektedir. 2005’de başarısız öğretmen karnesi sıfıra inmiştir.

Süreçlerde yer alan Öğrenci işleri ile öğrenci özlük işleri standardize edilmekte,EFQM bürosu ile model çalışmaları organize edilmekte,Mezunları izleme birimi ile mezunlar takip edilmekte,Öneri ve istek kutusu ile öneri ve şikayetler alınarak iyileştirme çalışmaları yapılmakta,Basın ve yayın stüdyosu ile uygulama alanı oluşturulmakta,Web sayfası, dergi, broşür, gazete ve bülten ile çevreye okul tanıtımı yapılmaktadır.


Günün 24 saati Alo bilgi hattından ve web sitemizden öğrenci devamsızlıkları ve notları kişisel şifreleri ile öğrenebilinmektedir. Halkla ilişkiler birimi kurularak kesintisiz iletişim sağlanmaktadır.
“Neden bu okula kayıt oldunuz?” anketinde öğrencilerimizin %90’ının “Bu okuldaki eğitimi beğendiği için” okulumuza geldiği tespit edilmiştir.İşbirliği yaptığımız sektörde yapılan anketlerde uygulama öğrencisi ve mezun öğrenci taleplerindeki okul sıralamasında okulumuz 1. tercihtir.


24.RTGD (Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği) OSKAR  özel ödülü okulumuza verilmiştir.
2003 yılında okulumuz YÖDGED başkanlığı tarafından TKY uygulamalarına örnek 5 okuldan biri olarak seçilmiş ve MEB Şûra Salonu’nda Millή Eğitim Bakanı’nın da katıldığı konferansta sunum yapmıştır.
2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na okulumuz Özerk Yönetim Projesiyle çağırılmıştır.


Eğitimde Kalite Ödülü yarışmasında “Yılın Kaliteli Okulu” kategorisinde Okulumuz; Keçiören İlçe 1.si ve Ankara İl 1.si  seçilmiştir.Tüm öğretmenler kendi ders ve nöbet programları ile okuldaki diğer görevlerini kendi istek ve ihtiyaçlarına göre planlamaktadırlar.Memur ve hizmetliler kendi görev dağılımlarını yapmaktadır.Öğretmenler iyileştirme ekiplerinde ve okuldaki çeşitli komisyonlarda kendi istekleri ile  görev almaktadırlar.


Öğretmenler derslerine ve görevlerine geç kalmamakta, devamsızlık etmemekte, acil durumlar dışında ders günlerinde hasta sevklerini yapmamaktadırlar. Bu ortam özdenetimle oluşmaktadır.
Kurumumuz 3 yıl içerisinde 19 tane proje yapmıştır. fizikή yapılandırma, teknik servis özerk, yönetim öğretmen karnesi, E-Medya, kamuoyu araştırmaları bunlardan birkaçıdır. Mezunlarımız; sektör koordinatörlüğü ve mezunları izleme birimleri işbirliği ile %100 istihdam edilmektedir.