Toplam Kalite Yönetimi

 

Okulda Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmellik Modeli

Ülkemizde okul müdürü ataması zaman zaman değişik şekillerde sistematize edilmekte ise de, atanan kişilerin liderlik yeteneklerinin ölçülmesinin esas alınamadığı bilinmektedir. Liderlikte Bilgi, cesaret, adalet, vizyon  sahibi olma, stratejik düşünebilme, yenilikçi olma, gibi özellikler kurum yönetimi için vazgeçilmezdir. Ancak bu özellikler ölçülmeden ve yetiştirme eğitimleride verilmeden, atanmış okul müdürlerine sadece yönetici  diyebiliriz. Esasen yöneticininde, belirlenen ve tanımlanan işleri, tam doğru ve adalet  ilkeleriyle yapmayı gerektiren özelliklerine sahip olması gerekir.Bu özelliklerinde ölçülemediği gözlenmektedir. Kurumun ilke ve değerlerini vizyona alt yapı olarak hazırlama sürecinde ise, liderlik kaçınılmaz bir unsur olarak yerini ve önemini korumaktadır. Kurumların ihtiyacı lider yöneticilerdir.

Eğitim; bireysel yetenekleri geliştirmek ve kişisel yapılanmaya fırsat vermektir. Bireysel yeteneklerin geliştirilmesi  için de önemli benzerlikler oluşturan öğrenme yöntemlerini toplumların paylaşması gerekir.

Ayrıca eğitim kurumlarında yönetim sistemlerinin  okula  dayalı, hatta özerk olması gereği var ise de, ölçülmesi karşılaştırılması ve değerlendirilmesi bakımından ortak bir sistemi kabul etmek gerekir.  Milli Eğitim Bakanlığı Kasım 1999 tarihli 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde ˜Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi’ adıyla evrensel bir yönetim anlayışını kabul ederek, okula dayalı yönetimi öne çıkarmaya başlamıştır. Daha sonra 18,06,2001 tarihinde 37500 sayılı Bakanlık onayı ile, ˜Toplam Kalite Yönetimi (EFQM) mükemmellik modelini esas alan öz değerlendirme çalışmalarıyla yönetilecektir.’ esası getirilmiştir. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNDEN OLAN TKY ESASEN ÜLKEMİZİN TÜM YÖNETİM ALANLARINDA UYGULANMAKTADIR.

2001 yılından bu yana 03,01,2005 tarih ve 2706 sayılı Bakan Onayı ile ˜Toplam Kalite Yönetimi  Ödül Yönergesi’ yürürlüğe girerek ULUSAL KALİTE BERATI ÖDÜLÜ’nün süreci başlatılmıştır.

1998 yılından itibaren Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarını başlatan Aydınlıkevler Ticaret Meslek ve Anadolu İletişim Meslek Lisesinde, EFQM’ in 9 kriterine göre ölçümlerini yapmak ve 8 kavramdaki kalite kültürünü kurumsallaştırmak  üzere 2001-2002 öğretim yılında , EFQM BÜROSU oluşturularak sistematize edilmeye başlanmıştır.  Bu erken başlanan ve samimi kalite yatırımı sonucunda, kurumumuzda birçok gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeleri tanıtmaya çalışırken M.E.B. Ödül Yönergesi esasları çerçevesinde okulumuz Eğitimde Kalite ölçümlerinin ilk yılı olan 2005-2006 öğretim yılında Keçiören ilçe 1.si, Ankara il 1.si olmuştur. Ülke düzeyinde ilk 3 sıraya giren kurumlara verilen ULUSAL KALİTE BERATI’nı da Türkiye 2.si olarak kazanmıştır.

Elbette bu çalışmalarda halen okulumuzun tüm çalışanları yanında okulumuzdan ayrılan diğer paydaşlarımızın da kıymetli katkıları olmuştur.

BAKANLIK TOPLAM KALİTE UYGULAMA YÖNERGESİ VE ÖDÜL YÖNERGESİNİ 2016 YILINDA İPTAL ETMİŞTİR. ANCAK OKULLARIN KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE İZLENMESİ İÇİN ULUSLARARASI AKREDİTE BİR  MODELE İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ADIYLA MİLLİ VE AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNE UYGUN BİR MODEL OLAN ETKİN OKUL MODELİ PROJELENDİRİLEREK SUNULMUŞTUR.

Bu KALİTE yolculuğunda Mükemmellik modelinin sürdürülebilirliği için daha çok emek gerektirir.  Bu güne kadar emeğiyle veya düşünceleriyle destek veren tüm paydaşlarımıza ve bundan sonra destek verecek paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

EĞİTİMDE LİDER VE MARKA BİR KURUM OLMAK vizyonumuzdur.

Vizyonerlerimize başarılar diler, saygılar sunarım.

Toplam Kalite Sunusunu İzlemek İçin Lütfen Tıklayınız...

Çetin ERTURAN